Form & certifiering

Form
Utbildningen är upplagd under flera månader eftersom vi lägger stor vikt vid att du ska hinna integrera det du lär dig i din vardag. Vi träffas sammanlagt 12 kursdagar och mellan tillfällena ingår hemuppgifter där du bland annat kommer att coacha och bli coachad av dina kurskamrater. För de som vill finns också möjlighet att börja ta emot träningsklienter under kursens gång. Mellan kursomgångarna har vi onlineklasser för teoretisk genomgång och handledning. Utbildningen är totalt 100 timmar. Både under och efter kursen har alla deltagare tillgång till ett onlineforum där ni kan dela med er av erfarenheter och ställa frågor.

Diplomering
På kursens sista dag får du ett diplom som bevis för att du genomgått utbildningen. Där står bland annat att du genomgått träning i ICFs kärnkompetenser (se nedan). Efter diplomeringen kan du börja arbeta som coach.

encyclopedia.jpgHur fungerar certiferingen?
Kursen inkluderar de 60 timmars coachspecifik utbildning som du behöver för att kunna ansöka om certifiering hos International Coach Federation (ICF). Utöver detta behöver du 100 dokumenterade coachtimmar (varav 75 ska vara från betalande klienter) samt 10 timmars mentorcoaching. Efter avslutad utbildning erbjuder Coachcom mentorcoachingprogram för dig som vill gå vidare mot certifiering. Du får då även hjälp med det praktiska kring ansökan till ICF. Då ICF godkänt dina handlingar är du certifierad ACC-coach.

istock-000011395212small.jpgICFs kärnkompetenser

A. Grunden
1. Agerar etiskt
2. Införlivar ett coachande förhållningssätt

B. Samskapa relationen
3. Upprättar och följer avtal och överenskommelser
4. Utvecklar förtroende och trygghet
5. Bibehåller närvaro

C. Kommunicera effektivt
6. Lyssnar aktivt
7. Väcker medvetenhet

D. Främja lärande och utveckling
8. Faciliterar klientens utveckling 

Efter kursen
Efter avslutat utbildning inbjuds du att delta i ett nätverk av professionella coacher som samverkar i olika konstellationer. Du erbjuds också möjligheten att samarbeta med Coachcom gentemot företag med Coachande Ledarskap och andra utbildningar/föreläsningar. Vi har återträffar för födjupning och vidareutbildning. Coachcom har också en coachförmedling för alla som gått Modigt Ledarskap.