Kursinnehåll

fraga.jpgCoachande samtal & coachande ledarskap
Ordet coach har blivit ett populärt ord som används i alla möjliga sammanhang, framförallt i media och ofta istället för expert eller rådgivare. Vi vill därför tydliggöra att professionell coaching handlar om något helt annat. Den största skillnaden mellan coachande samtal och "vanliga" samtal är att du, istället för att ge råd, ställer frågor som gör att personen hittar sina egna svar. På så sätt skapas motivation att ta de steg som behövs för att nå nästa utvecklingsnivå och önskade resultat. Vi tränar på:

- Att skapa utmanande & inspirerande mål
- Fokus, närvaro & utmaning i samtalet
- Tillit & kontakt som en grund för växande
- Att förstå vad som egentligen sägs genom att lyssna med alla sinnen
- Att coacha genom att ställa kraftfulla frågor
- Konkreta verktyg för planering & uppföljning
- Struktur för enskilda samtal och en längre coachingserie
- Coachande feedback

Personligt ledarskap
Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa din självkännedom så att du kan använda dina autentiska unika förmågor i ledarskapet/coachingen. Utbildingen är upplevelsebaserad, vilket innebär att du kommer att coacha och bli coachad i ämnen som rör ditt ledarskap och din personliga utveckling under kursens gång. Vi kommer även att göra andra praktiska övningar som ger dig större tillgång till din kapacitet.

sunflower.jpgAutentisk kommunikation
Våga vara den du är och bjud på det enda du egentligen har att erbjuda, dig själv! Lär dig framföra ett budskap på ett sätt så att det kan tas emot av den/de du vill nå. Här tittar vi på din förmåga att kommunicera i enskilda samtal såväl som inför en grupp.

Vad säger kroppen?
Bortom traditionella kroppsspåksteorier lär vi dig vad kroppen verkligen vill säga och hur du som coach/ledare/medarbetare kan använda dig av det för att läsa av människor och därmed lättare kunna hjälpa dem vidare i sin utveckling. 

stairway-to-heaven.jpgAtt nå ut
Som en röd tråd genom utbildningen finns ett fokus på hur du ska kunna använda dig av det du lär dig i ditt vardagliga arbete. För dig som vill arbeta som coach i eget företag kan det handla om hur du ska kunna hitta dina första kunder eller utöka din befintliga kundbas (marknadsföring & försäljning). För dig som är ledare/medarbetare inom en organisation kan det handla om hur du ska kunna använda dig av coachingen eller ditt nya ledarskap internt och integrera det i verksamheten på bästa sätt.