Plats

Att leva & lära
Vi tror att man lär sig bäst i en avkopplande och stimulerande miljö. Att åka hemifrån några dagar och fokusera enbart på utbildningen har visat sig vara en förutsättning för att vi ska kunna skapa den sortens lärande som vi står för. Kursen är upplevelsebaserad och innehåller mer praktik än teori. Formen med övernattningar gör att kropp, hjärna och hjärta hinner med att integrera kunskaperna så att de sitter kvar – för alltid. Yoga, meditation och andra övningar för kropp och själ ingår som en naturlig del av utbildningen.

I människans natur ligger en önskan att få vara sig själv i alla sammanhang och känna sig som en helhet istället för en massa olika roller i ett skådespel. Under den här kursen vill vi att du ska få en upplevelse av att arbete/utbildning är en del av livet som är trivsam och välgörande i sig. Inte något du gör först för att sedan få vara ledig. En vacker och behaglig arbetsmiljö borde vara något lika naturligt och självklart som att man pysslar om sitt hem. Kurgården och miljön runt omkring blir vår arbetsplats för några dagar och utgör ett stöd för inlärningsprocessen.

Om kursgården Humlebäck
Vid sjön Visten i Värmland ligger vår egen kursgård Humlebäck. Där gör naturen sitt allra bästa för att stötta vår process. Skogen och sjön, som är en av Sveriges renaste, tar väl hand om oss. 

 /vinterhus.jpg/bryggan.jpg