Kursbeskrivning

För att vara en inspirerande coach, ledare eller medarbetare behöver du vara ett original och inte en kopia av den du tror att du borde vara. Vad tror du på och vad står du för? Vi stödjer dig i att utforska och utveckla din personliga och unika ledarstil. Världen behöver autentiska ledare och coacher som vågar utmana det konventionella ledarskapet och skapa förutsättningar för människor att växa till sin fulla potential.

butterfly.jpgDet här är en utbildning för dig som är lika intresserad av din egen utveckling som andras. Den vänder sig både till dig som vill bli professionell coach och till dig som vill utveckla ett coachande ledarskap inom din organisation. Kanske driver du eget företag och vill ha verktyg för att fördjupa din kontakt med kunder eller klienter. Oavsett vilken av dessa roller du befinner dig i kommer kursen att ge dig insikt i och verktyg för hur det coachande samtalet kan lyfta ditt ledarskap till en ny nivå.

Vi vill att du ska kunna ta med hela dig till jobbet och bjuda på den du verkligen är – istället för den du tror att du förväntas vara. Genom att vara dig själv i större utsträckning och använda dig av dina unika styrkor och erfarenheter kommer du att lyckas med något som ingen managementteori kan erbjuda. Genom att vara en inspiratör för de du leder och/eller för dina kunder kommer du att tillåta dem att bli mer av sig själva så att deras storhet också kommer världen till del i större utsträckning.

istock-000004854491small.jpgMed ett coachande förhållningssätt som grund stödjer vi dig att upptäcka och utveckla din unika coach-/ledarstil. Vägen går genom att du får upptäcka mer av din egen potential och att du utmanas just där du behöver utmanas för att ta nästa steg i din personliga utveckling. Du lär dig också att coacha dina kunder/medarbetare med ett autentiskt intresse för deras utveckling. Allt detta leder givetvis till bättre resultat, högre kreativitet, effektivare kommunikation, mer självständighet och ökad lönsamhet för alla inblandade. Coachingen ger dig kraftfulla verktyg för att leda mot tydliga mål och följa upp resultat. Både för att coacha dig själv och andra.

Du blir diplomerad coach efter utbildningen och den är godkänd för att du ska kunna ansöka om internationell certifiering hos ICF (www.coachfederation.org). Du får de verktyg du behöver för att kunna arbeta som professionell coach eller coachande ledare.

International Coach Federations (ICF) definition av coachning
Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.